ORIUNDE ÎN MOLDOVA!

Sună:022 858 553

Politica de Confidențialitate

Bifarea căsuței ”Dau acordul cu Politica de Confidențialitate” și apăsarea butonului ”TRIMITE CERERE” pe site-ul www.credite.online este echivalentă cu semnătura electronică simplă, prin care solicitantul de credit:

1. Exprimă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate prin intermediul aplicației on-line (site www.credite.online), și/sau prin telefon (la numărul afișat pe site) și verificarea acestora Birourile istoriilor de credit și/sau în registrele de stat, în scopul analizei posibilității încheierii unui eventual contract de credit;
Lista datelor cu caracter personal la prelucrarea cărora se acordă consimțămîntul: Numele, Prenumele, Patronimicul, Sexul, Numărul de identificare de stat (IDNP), data nașterii, Semnătura Olografică și Digitală, Adresa (domiciliului/reședinței), Numerele de telefon, e-mail, aplicații mobile, rețele socializare, Situația familială și datele membrilor familiei, Datele privind bunurile deținute, Datele din certificatul de înmatriculare, Situația economico-financiară, funcția și/sau locul de muncă, Datele bancare, Informație despre istoria de creditare, Voce și imaginea grafică (foto, video);
Perioada prelucrării datelor cu caracter personal: Nu va depăși durata necesară atingerii scopurilor pentru care sunt colectate și ulterior prelucrate, iar dacă este încheiat un contract între părți pînă la executarea contractului;

2. Declară că a luat cunoștință că datele cu caracter personal colectate vor fi prelucrate cu respectarea regimului de securitate și confidențialitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, informația nefiind folosită în alte scopuri incompatibile sau remisă fără temei altor companii, urmând a fi păstrată pentru o perioadă de 3 ani, sau pe tot termenul de acţiune a contractului de credit, urmând ulterior a fi distrusă sau transformată în date anonime;

3. Este conștient că în conformitate cu art. 13-16 ale Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal are dreptul de acces, de intervenție, de opoziție, precum și de a se adresa în instanța de judecată, în contextul prelucrărilor efectuate asupra datelor cu caracter personal care îl vizează;

4. Dă acordul pentru a primi notificări privind statutul cererii de credit depuse, prin apel telefonic, sms, alte mijloace de comunicare electronice identificate cu numărul de telefon indicat în cerere, pe parcursul a 30 zile din data cererii depuse.

Orar de lucru: Luni-Duminică 09:00-18:00
Copyright © 2024 Elshop SRL